+ Trả lời bài viết
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 33

Chủ đề: Mới ra mắt tặng các bác khoa thỉnh Phật

 1. #1

  Thành viên tích cực

  Avatar của ngocquynh3178


  your profile
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Đến từ
  Nghĩa Hưng - Nam Định
  Bài gửi
  124
  Cảm ơn
  48
  Được cảm ơn 370 lần trong 73 bài

  your profile

  Mới ra mắt tặng các bác khoa thỉnh Phật

  đây là khoa thinh phật mà em thường dùng!
  các bác co thể dùng tham khảo hoặc để dùng tùy nghi!

  THỈNH PHẬT KHOA

  Lô hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân,
  Chư phật hải hội tất giao văn
  Tùy sứ kết tường vân,
  Thành ý phương ân
  Chư phật hiện toàn thân
  Nam-mô Hương vân cái Bồ - Tát ma ha tát (3lần)
  Phù dĩ
  Hương hoa đấu thể, Đăng chúc giao huy
  Phạm tướng trang nghiêm, Hoàn ưng tán lễ ( nhạc)
  Cử tán

  Chí tâm tán lễ Đạo tràng chân pháp giới
  Ngã phật sơ đăng giác đàn nội
  Y chính hộ trang nghiêm,
  Thánh phàm giao tự tại, phóng quang minh
  Bất khởi, tọa chu sái hải,
  Ngũ quả cập ngũ nhân,
  Tập sứ tinh thập hội.
  Đế võng trùng trùng vô giải ngại,
  phả hiền tác thuyền trì,
  Văn thù khai ám muội,

  nhất sái la thành chính giác,
  viên hành giải nguyệt,
  tín chủ bảo bình an tăng phúc tuệ.
  Đương lai thế xả diêm phù sinh tịnh độ.
  Như lai diệu sắc thân,
  Thế gian vô dữ đẳng
  Vô tỷ bất tư nghì, Thị cố cung kính lễ.

  Thập phương chư phật thái hư không,
  Bách ức phân thân, hiển hiện đồng.

  Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng
  Trang nghiêm thiên xích tử kim dung.

  từ phong hiệu hiệu tường vân nhiễu.
  Pháp vũ phi phi thụy khí lùng.

  Giáo vọng tây kiền thân lễ thỉnh,
  Giáng lâm đông độ giám vô cùng.
  Thích Ca Mầu Ni Phật (họa) (3 lần)
  Đại thánh tam giới sư như lai
  Nam mô Đại Giác tôn,
  thiên phúc tướng thanh niên tọa hạ,

  thường trụ phật đà gia
  Nan mô kim khẩu diễn vi diệu pháp
  bí mật bảo tạng, thường trụ đạt ma gia ( 2 lần)
  Nam mô du tam giới lịch tứ châu
  thần thông diệu dụng thường trụ tăng già da (3 lần)
  Nam mô sam tam bảo hộ, chính pháp
  phạm vương đế thích, bát bộ long thiên chúng.

  NHẤT THIẾT CUNG KÍNH TÍN LỄ LỄ THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Phục dĩ: pháp duyên quang khải,
  thành ý tinh kiền, dục nghinh chư phật dĩ lai lâm,
  tu đương tứ phương nhi thanh tịnh.
  Nghi bằng pháp thủy, quán sái đàn tràng,
  Nhất trích tài chiêm, thập phương câu khiết,
  Ngã phật giáo tại chung hữu, sái tịnh.
  Đà na ni. Cẩn đương trì tụng. ( nhạc)
  ( niệm đại bi thần chú)
  THỦY TÁN
  Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên
  tĩnh không bất đức lợi nhân thiên
  Pháp giới quảng tăng duyên,
  Diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên

  Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3lần)
  Cung văn:
  Dục nghinh thập phương Chư Phật)
  Tu bằng ngũ phật pháp hương
  yên ái, tường vân mật bá Thiên Đường
  Phật Quốc.Phong phiêu thụy khí
  tu đạt địa phủ long cung
  ký năng cảm động vu thánh hiền,
  tất thị vô ảnh hưởng.
  Cố kinh vân tín căn sinh nhất niệm,
  chư Phật tận giao chi,
  phần hương đạt tín đà la ni
  cẩn đương trì tụng.

  Giới hương định hương giữ tuệ hương.
  Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

  Quang minh vân đài biến pháp giới,
  Cúng giàng thập phương vô lượng Phật

  hương tài nhiệt lộ phần bảo định chung.
  Chiên đàn trầm nhũ chân kham cúng.


  hương yên liễu nhiễu liên hoa động,
  Chư Phật bồ tát hạ thiên cung

  Thanh lương sơn la hán,
  nạp thụ nhân gian cúng

  Nam mô: hương cúng giàng Bồ Tát ma ha tát (3 lần)
  Cung văn
  Phật chân pháp thân, do nhược hư không,
  vô lượng công đức sở thành tựu cố,
  tiên tương pháp thủy, quán sái đàn tràng,
  thứ bị danh hương, phả thân cúng dạng.
  Dĩ thử thỉnh Phật, chư Phật giáng lâm,
  dĩ thử sám hối tội diệt phúc sinh,
  Kỳ phúc bách phúc tự chí,
  độ sinh, chúng sinh giải thoát
  giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn
  cẩn đương trì tụng.
  Nam mô: bộ bộ đế, lị già, lị đá, rị đát, đá
  nga đá ra (3 lần)
  Tín chủ kiền thành phần hương bái thỉnh
  (tín chủ phụng hương mật đảo xong cử tán)
  Giới định chân hương
  phần khởi xung thiên thượng
  Tín chủ……Kiền thành nhiệt tại kim lô phóng
  khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn thập phương,
  tích nhật gia du, miễn nạn tiêu tai chướng
  Nam mô: hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3lần)
  Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  [IMG]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]Nam mô: Thiên hoa đài thượng bách bảo quang trung
  Quá Nhất thiết thường trụ, Phật đà gia tôn
  Hiện Nhất thiết thường trụ, Đạt ma gia tạng
  Vị lai Nhất thiết thường trụ, tăng già da chúng

  Duy nguyện:
  Thiên thùy bảo cái, địa dũng kim liên,
  giáng phó đạo tràng, thụ tư cúng giàng
  Hương hoa thỉnh

  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Đại hùng Giác phụ lưỡng túc Y Vương,
  biến hóa ức thiên độ nhân vô lượng.
  Thanh tịnh pháp thân, tỳ lư Xá Na Phật.
  Viên mãn báo thân, lư Xá Na Phật
  Thiên bách ức hóa thân, thích ca Mâu Ni Phật.
  Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật
  Tây phương giáo chủ cửu phẩm đạo sư A Di Đà Phật
  Đông phương Dược Sư lưu ly quang vương Phật.
  Ngũ phương, ngũ Phật, Thập phương, thập Phật
  Tam thập ngũ Phật, Ngũ thập tam Phật
  Trang nghiêm kiếp thiên Phật, Hiền kiếp thiên Phật,
  Tinh tú kiếp thiên Phật
  Tận thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.
  Duy nguyện:
  Ngã Phật từ bi, bất vi bản thệ,
  lân mẫn hữu tình, quang giáng đạo tràng (gia đường) chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Tam thừa bí điển, Ngũ bộ Huyền văn,
  giá lý đẳng đệ nhất, nghĩa thiên ngôn
  chỉ đích chân tam muội hải.
  Xuân lôi phạm hưởng khai huyền nghĩa
  ư lộc giã, uyển trung ca lăng tiên âm,
  tuyên văn cú ư kim cương tọa thượng.


  Nha tiêm tối xám ngọc trục tâm lương,
  lý triệt, nhất thừa, thanh,hòa, hải
  triều văn thứu lĩnh; Kinh Phiên tam tạng,
  Công kiên kiếp thạch bí long cung,
  tượng bán ngôn nhi thiên chướng tiêu trừ,
  Bằng tứ cú nhi lục tần thanh tịnh.
  Duy – Nguyện:
  Tam thừa bảo tạng chư phẩm tôn kinh,
  Tử- Kim- Quang tụ diệu thập phương,
  Bạch ngọc hào phân huy sa giới,
  Giáng phó đạo tràng (Gia đường)
  chứng minh công đức.
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh:
  Nhập Bi- Nguyện hải thụ công đức
  lâm chủng chủng trang nghiêm từ bi vô lượng.

  Nam- Mô: Đại- chí Văn thù sư lợi Bồ- Tát.
  Đại- Hành- Nguyện Phổ- Hiền……Bồ tát.
  Đại từ- bi Quan thế âm………….Bồ tát.


  Lương- Hữu – Đức Đại- thế - Chí ……..Bồ tát.
  Vô- Tận- Ý- ……………………………Bồ tát,
  Bảo-Đàn – Hoa…………………………Bồ tát.
  Dược vương ……………………………Bồ tát,
  Dược – thượng …………………………Bồ -tát.
  Nhật- Cung Bồ- ………………………..Tát,
  nguyệt –cung………………………….. Bồ -tát.
  Trường – Thọ ………………………….Bồ tát,
  Duyên thọ ……………………………...Bồ- tát.
  Di – Lặc ………………………………Bồ - tát;
  Thất – Câu -Chi Phật Mẫu Đại - Chuẩn - Đềminh vương.. Bồ Tát
  Minh – Dương cứu khổ bản tôn địa tạng vương Bồ Tát.
  Phả quang giải – oan – kết …………….Bồ Tát
  Thanh tịnh Đại - Hải- chúng…………... Bồ Tát
  Duy nguyện:
  chư tôn Bồ Tát, Ma ha tát.
  Bất vi bản thệ, phủ vận thần thông,
  giáng phó đạo tràng(gia đường) chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:

  Nam mô tiểu xưng la bốc, trưởng hiệu Mục Liên
  Thiện tâm xuất, hiếu tử chi môn.
  Tu thân thiệu, Phật Pháp chi đạo.

  Thần thông đệ nhất, vận từ bi,
  Nhi cứu khổ, chúng sinh,
  Hiếu thuận cư tiên, trì trai giới
  nhi, báo ân phụ mẫu,

  Bi ca xa trì tích trượng, Diêm vương,
  văn nhi hợp trưởng hàng tâm,
  viên đính tướng quải phương bào
  ngục tốt, kiến nhi đê đầu củng thủ
  Cung duy:
  Đại bi, Đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ,
  ma ha Mục Kiền Liên tôn giả liên tọa hạ.
  Duy nguyện:
  Bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình
  quang giáng đạo tràng (gia đường)
  chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh,
  Nam mô từ tâm quảng đại, hoàng thệ vô biên,
  xả huyễn thân nhi đốn liễu vọng duyên
  đầu giác hoa nhi, tảo mông thụ ký.

  Thủ chung tích trượng,
  chấn khao địa ngục, chúng môn khai,
  chưởng thượng minh châu
  chiếu triệt thiên đường, chư lộ thấu.

  Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề,
  địa ngục vị không thệ bất thành Phật,
  thù thâm ân ư Phụ Mẫu,
  thí quảng lợi ư quần sinh

  Cung duy:
  Nam mô: Đại bi đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ
  U Minh cứu khổ bản tôn
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Liên tọa hạ.
  Duy nguyện:
  Bất vi bản thệ, Phủ vận thần thông
  giáng phó đạo tràng chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh
  Tứ quảng tứ hướng bích chi Phật.
  Thanh Văn La Hán hiên Thánh Ta tăng,
  Phả thiên ứng cung tân đầu lư
  Đại Đức … Tôn giả
  A nhã kiều trần như ………………...Tôn giả
  Ma ha ca diếp ………………………. Tôn giả
  Ưu lâu tần loa ca diếp………………..Tôn giả
  La đề ca diếp ………………………...Tôn giả
  Xá lợi phất ………………………….. Tôn giả
  Đại mục Kiền Liên …………………. Tôn giả
  Ma ha ca chiên duyên………………..Tôn giả
  A lâu nâu đà …………………………Tôn giả
  Kiếp tân la ………………………….. Tôn giả
  Kiều Phạm Ba Đề……………………Tôn giả
  Li bà đa …………………………… Tôn giả
  Tất lăng già bà ta……………………. Tôn giả
  Bạc câu la ……………………...…… Tôn giả
  Ma ha câu hi la………………...……. Tôn giả
  Nan đà ………………………………. Tôn giả
  Tôn đà la, nan đà……………………. Tôn giả

  Phú lâu na, di đa na ni tử……………. Tôn giả
  Tu Bồ Đề …………………………… Tôn giả
  Át nan ………………………...…….. Tôn giả
  La hầu la………………………… …..Tôn giả
  Như thị chúng sở tri thức,
  đại A La – Hán, phụ hữu học, vô học,
  nhị thiên nhân đẳng, tây thiên đông độ,
  Nam Việt – Lịch đại tổ sư, Tào khê
  nam hoa, tự đại giám chân không,
  Phổ giác viên minh,
  thiền sư nhục thân Bồ Tát.
  Yên Tử sơn Đầu Đà,
  Điều Ngự,Giác Hoàng, Tĩnh Tuệ Thiền sư,
  Báo nghiêm Tháp Hoằng, Pháp độ nhân, Chuyết
  Công Hòa Thượng, Phổ Giác quảng tế,
  Đại Đức Thiền Sư nhục thân Bồ Tát.
  Tại cộng Hào Thượng, Minh Hạnh Thiền sư,
  Anh Công, Chí Công, Đại Đức thiền sư,
  Lương Vũ Đế Quân, Tam Châu Cảm Ứng,
  Hộ Pháp Vi Đà, Tôn Thiên Bồ Tát.
  Nhị thập ngũ vị Giới thân,
  Nhất thập bát vị
  hộ giáo Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát
  Duy nguyện:
  chư tôn Bồ Tát, bất vi bản thệ, lân mẫn hữu tình
  quang giáng đạo tràng ( gia đường) chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh

  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh
  Vô sắc giới chung,
  tư không, tứ thiên thượng đế.
  Sắc giới tứ thuyền,
  nhất thập bát thiên, thiên đế.
  Dục giới Thiên Chung, lục thiên Thiên Đế.
  Hiệu Thiên chí tôn
  Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế
  Thái thượng Tam Nguyên,
  Tam phẩm tam quan Đại Đế.
  Nam cực Bắc Đẩu
  trường sinh tử vi đại đế
  Nhị Thập bát tú,
  Thập nhất liệt điệu Tinh Quân
  Thập nhị Cung Phận, Tôn Thần,
  Trai Chủ hợp gia, sở thuộc
  Bản Mệnh nguyên thần, chân quân,
  tinh đẩu hà hán, vạn trượng cao chân,
  chủ thiện phạt ác, hộ thế tứ phương, bát bộ kim cương, Thập Nhị Dược Xoa đại tướng,
  Bát Bộ Hộ Pháp long thiên,
  càn thát bà, A tu la, Ca lâu la,
  Khẩn lá la, La hầu la già,
  nhân phi nhân đẳng, nhất thiết thánh chúng.
  Duy nguyện:
  Bất khả uy quang, thỉnh giáng đạo tràng chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Nhạc phủ chí tôn Đông nhạc
  thiên tề đại nhân sinh thánh đế quân.
  Nam nhạc tư thiên, chiêu thánh đế quân
  Tây nhạc kim thiên, thuận thánh đế quân.
  Bắc nhạc an thiên nguyên thánh đế quân.
  Trung nhạc Trung thiên, sùng thánh đế quân.
  Nhạc phủ gia khánh nhất thiết quyến thuộc tôn thần
  Duy nguyện:
  Bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo
  tràng chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Địa phủ chí tôn, bắc âm phong đô
  nguyên thiên đại đế, quan thánh đế quân.
  Phong đô lục động các vương quyến thuộc,
  Minh phủ …………Thập điện Minh vương
  Đệ nhất điện………Tần quảng Minh vương
  Đệ nhị điện ………Sở giang Minh vương
  Đệ tam điện………Tống đế Minh vương
  Đệ tứ điện ……….Ngũ quan Minh vương
  Đệ ngũ điện………Diêm la Minh vương
  Đệ lục điện ….....Biến thành Minh vương
  Đệ thất điện…….Thái sơn Minh vương
  Đệ bát điện …….Bình chính Minh vương
  Đệ cửu điện…….Đô thị Minh vương
  Đệ thập điện……Chuyển luân Minh vương
  Phả cập lục viện, thượng thư tào liêu
  Điển trưởng, tư quan địa phụ chư ngục đẳng thần.
  Duy nguyện:
  Bất xả uy quang, thỉnh giáng đạo
  tràng ( gia đường) chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Thủy Phủ chí tôn
  Phù Tang Cam Lâm Đại Đế.
  Tứ độc giang hà, hoài hải
  Quảng Nguyên Đại Vương,
  Cửu giang tứ hải Bát đại……….Long vương
  Hải vân uy đức luân cái……….. Long vương
  Bạt nan đà ……………………. Long vương
  Sa già la ………………………. Long vương
  Hòa tu cát …………………….. Long vương
  Đức soa ca…………………….. Long vương
  A na bà đạt đa…………………. Long vương
  Ma na tư ………………………. Long vương
  Ưu bát la………………………. Long vương
  Nhất thiết bát hải……………….. Long vương
  Thuộc xuyên tự điển khê uyên đàm
  động thủy phủ nhất thiết chư ti chân tể.
  Duy nguyện:
  bất xả uy quang thỉnh giáng đạo tràng chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh
  tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh:
  Kim Niên, Kim nguyệt, Kim nhật, kim thời
  hư không quá vãng, thần tiên
  tứ trực công càn, ngũ phương sứ giả,
  trì phán đồng tử, dẫn đạo tướng quân.
  Kim niên đương cai thái tuế
  chí đức tôn thần,
  bản phủ châu huyện, Thành Hoàng tôn thần,
  bản cảnh đương cai xã lệnh
  Thủ thổ chí thần ( gia cư phụng tự)
  Hương hoa hữu cảm nhất thiết minh thần,
  môn thừa hộ úy, tỉnh táo long quang giám trai sứ giả, Thiên lao địa thần.
  Pháp Duyên hữu cảm, vô lượng thần kỳ.
  Thị thánh thị phàm, viết u viết hiển.

  Duy nguyện:
  Lai lâm pháp hội, chiêm ngưỡng thế tôn,
  thủ hộ đàn tràng chứng minh công đức
  Hương hoa thỉnh


  Thượng lai phụng thỉnh:
  ký hạ quang lâm, an tọa chân ngôn
  cẩn đương trì tụng ( nhạc)
  thập phương chư phật giáng đạo tràng,
  Hộ pháp long thiên giáng đạo tràng

  Thụ thử hương hoa phả cúng dàng
  Thụ thử trai duyên phả cúng dàng.

  bất xả từ bi tác chứng minh

  Bất xả uy quang tác chứng minh

  Nam mô vân lai tập Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

  Ân cần phụng thỉnh:
  Phật Pháp Tăng Tam Bảo,
  thiên địa thủy vạn linh,
  Lượng Phật Thánh Dĩ Từ Bi
  tất thùy lân nhi cảm ứng.


  Cung vọng:
  Thập phương Tam Bảo,
  Chư Phật, ThếTôn,
  Hộ Pháp long thiên,
  vô biên thánh tiết
  thị nhật( dạ) kim thời
  bất xả từ bi,
  quang giáng hương duyên,
  Chứng minh công đức.
  Dĩ kim tín chủ kiền cụ hương hoa,
  đăng, trà, quả, thực,
  lý đương phụng hiến
  Nam mô tát phạ, tát tha nga, đá phạ rô chỉ đế án tam bạt ma tam bạt la hồng (3 lần)
  Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga, đá ra, đát điệt tha án tô rô, tô rô bát na tô rô sa bà ha (3 lần)
  Thử thực sắc hương vị
  Thượng cúng Thập Phương Phật
  chung phụng chư Thánh Hiền
  Hạ cập lục đạo phẩm
  đẳng thí vô sai điệp
  Tùy duyên giai báo mãn.
  Năng ninh chí giả,
  đắc vô lượng ba na mật,
  tam đức lục vị cúng Phật,
  Cập tăng pháp giới, Hữu tình
  phả đồng
  cúng giàng.
  Án nga nga nẵng tam bạt phạ phiệt nhật la hộc ( 3 lần)
  Nam mô phả cúng giàng Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
  Khể thủ bạc già, phạm
  viên mãn tu đà la,
  Thượng thừa Bồ - tát
  tăng công đức nan tư nghì.
  Ngưỡng duy: Tam – Bảo chư phật, thế tôn,
  chứng minh công đức
  Nam mô…………………Phật đà gia.
  Nam mô…………………Đạt ma gia.
  Nam mô…………………Tăng già gia.
  Nam mô…………………Đa bảo Như – lai
  Nam mô…………………Bảo thắng Như – lai
  Nam mô……………Diệu sắc thân Như – lai
  Nam mô……………Quảng bác thân Như - lai
  Nam mô…………………Ly phố úy Như-lai
  Nam mô……………Cam lộ vương Như – lai
  Nam mô…………………A-Di-Đà Như – lai
  Duy nguyện:
  Thường trụ Tam – Bảo Thất Phật thế tôn,
  Bất xả từ bi, vị tác chứng minh, cúng dàng, dĩ tất,
  cụ hữu đầu từ kim đương tuyên đọc ( mật đảo).
  Tín chủ hộ quỳ phụng sớ văn kỳ đảo

  Khể thủ ­­­ú chúc kiền điều ngự chủ a á a
  Kim thân trượng lục độc xưng a tôn a

  Diện như mãn nguyệt bạch hào quang a á a
  Giám sát sự thời kiền đảo sớ i a á a

  Kim thời khải thỉnh a á a

  Hữu sớ tuyên dương, hạnh đối uy quang,
  Cung duy từ thính cẩn đương tuyên â a bạch,

  Tuân phụng Như – lai,
  thần tuân phụng Thích ca Như lai,
  Di giáo, đệ tử chúng đẳng
  Thành hoàng thành khủng, khể thủ
  Khấu thủ bách bái cẩn từ
  Tuyên bạch thượng ngôn.

  - Tụng kinh hóa sớ -
  Cúng giàng công đức thù tháng hạnh
  Vô biên thắng phúc giai hồi hướng
  Phổ nguyện tầm lịch chư hữu tình
  Tốc vãng vô lượng quang phật sái
  Hồi hướng nhân duyên tam thế phật
  Vă thù phổ hiền quan tự tại
  Nguyện dữ thử công đức
  Phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng chúng sinh
  Giai coongjt hành phật đạo
  Thập phương tam thế nhất thiết phật
  Chư tôn bồ tát ma ha tát
  Ma ha bát nhã ba la mật

  Tứ sinh cửu hữu đồng đăng
  Hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ
  Cộng nhập tỳ lư tính hải

  Nam vô sa bà thế giới
  Tam giới đại sư tứ sinh từ phụ
  Nhân thiên giáo chủ
  Thiên bách ức hóa thân
  Bản sư thích ca mâu ni phật -3-

  Tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh
  Thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm

  Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh
  Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải

  Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh
  Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại
  Hòa nam thánh chúng
  Nguyện dĩ thử công đức
  Phổ cập ư nhất thiết
  Ngã đẵng dữ chúng sinh
  Giai cộng thành phật đạo


  Tín chủ kiền thành tạ lễ 4 cúng

  Tạ đàn
  Đàn nghi cáo tất. Pháp sự vân chu.

  View more latest threads same category:


 2. Có 21 thành viên dưới đây đã cảm ơn ngocquynh3178 vì bài viết này.

  anhtucali78 (29-02-2012), chaulenba (09-02-2013), detust (25-05-2015), DuyTan (17-08-2013), Giàng Thị Đỏ (21-02-2012), hoang.bao198x (23-02-2012), huongthien82 (01-02-2015), KECHI (06-12-2013), Linh Sơn Điện (07-07-2013), linh_cu_teo (15-05-2012), luuhoan553 (17-07-2015), noibuonxaxu_nhoem (07-07-2013), quyngoc9999 (21-02-2015), thanhlongvan (14-04-2015), thienvuong (21-02-2012), Trí Minh (21-02-2012), Triều Viên (21-02-2012), tu phu_cong dong (25-08-2012), Tu_Bi_Hy_Xa (21-02-2012), van son (08-05-2015), xacudo (21-02-2015)

 3. #11

  Thành viên tâm huyết

  Avatar của erickantonytran


  your profile
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Đến từ
  Đền Chầu Bà Linh Từ
  Bài gửi
  617
  Cảm ơn
  216
  Được cảm ơn 227 lần trong 175 bài

  your profile
  Quote Nguyên văn bởi Trí Minh Xem bài viết
  Nên tuyên dương các bạn cố công số hóa nghi lễ bằng các văn bản mềm như thế này, phản đối những ai chả làm mà cứ dề môi ra chê bai.
  Đúng rồi đúng rồi đấy Thầy nhỉ???
  Erick Antony Trần - 74 Avenue du grand bouddha Ha Noi

 4. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn erickantonytran cho bài viết này.

  ngocquynh3178 (22-02-2012)

 5. #12

  Thành viên tích cực

  Avatar của ngocquynh3178


  your profile
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Đến từ
  Nghĩa Hưng - Nam Định
  Bài gửi
  124
  Cảm ơn
  48
  Được cảm ơn 370 lần trong 73 bài

  your profile
  em chả có ý ghanh đua với các bác làm gì mất đoàn kết!
  thức sự mà nói đây là văn bản do chính tay em đánh máy và mới hoàn thành!
  em đã nói là tùy nghi mà sử dụng các bác cứ còn chém em thế?
  em đã nói tùy nghi mà sử dụng rồi! ví dụ: nếu các bác dùng cho việc hiếu, đám giỗ thì thêm hai đường Mục Liên, Địa Tạng, còn không thì bỏ qua chứ!
  các bác định đi cúng mang dăm bảy quyển sách đi theo hay sao?
  nếu cúng ở đền chùa hoặc lễ đầu năm thì bỏ 2 đường ấy đi có gì mà phải phải căn ke nhau thế hả các bác!
  các bác có bao giờ đánh máy mà không sai một lỗi nào không?
  ngày xưa em tìm khoa thỉnh Phật nát cả internet mà có thấy đâu? em nghĩ cái đáng quí là ở chỗ em đã số hóa nó, bác nào thích thì in ra dùng thôi! còn một vài chỗ sai thì chẳng lẽ không bớt chut thời gian sửa lại đôi chút hay chỉ là đợi ngời khác làm từ a đến z?
  em còn một số khoa như thỉnh bổ lễ thánh,quan âm, nhương tinh, thiên quan.... mà như thế này thì ai dám chia sẻ với các bác nữa!?
  em nhắc lại một lần nữa ai thích thì dùng ai không thích xin mời ra hiệu sách hoặc tới chùa xin cho nó nhanh!
  TÙY NGHI SỬ DỤNG LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ CÁC BÁC!?
  Lần sửa cuối bởi ngocquynh3178; 22-02-2012 lúc 02:11 AM

 6. Có 7 thành viên dưới đây đã cảm ơn ngocquynh3178 vì bài viết này.

  anhtucali78 (29-02-2012), linh_cu_teo (15-05-2012), phan thanh long (20-09-2014), Trí Minh (23-02-2012), truclamthientruong (22-02-2012), Tu_Bi_Hy_Xa (22-02-2012), xuanhiep_hp (23-02-2012)

 7. #13

  Thành viên tích cực

  Avatar của ngocquynh3178


  your profile
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Đến từ
  Nghĩa Hưng - Nam Định
  Bài gửi
  124
  Cảm ơn
  48
  Được cảm ơn 370 lần trong 73 bài

  your profile
  Quote Nguyên văn bởi Giàng Thị Đỏ Xem bài viết
  Bạn ơi bạn có khoa cúng thánh không . Bạn pót lên nhé. Thank bạn.
  bác cứ từ từ để em kiểm tra rồi sẽ đưa lên sau một vài ngày tới!

 8. Những thành viên dưới đây đã cảm ơn ngocquynh3178 cho bài viết này.

  anhtucali78 (29-02-2012)

 9. #14

  thành viên tích cực

  Avatar của truclamthientruong


  your profile
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Bài gửi
  252
  Cảm ơn
  75
  Được cảm ơn 250 lần trong 106 bài

  your profile
  Quote Nguyên văn bởi ngocquynh3178 Xem bài viết
  em chả có ý ghanh đua với các bác làm gì mất đoàn kết!
  thức sự mà nói đây là văn bản do chính tay em đánh máy và mới hoàn thành!
  em đã nói là tùy nghi mà sử dụng các bác cứ còn chém em thế?
  em đã nói tùy nghi mà sử dụng rồi! ví dụ: nếu các bác dùng cho việc hiếu, đám giỗ thì thêm hai đường Mục Liên, Địa Tạng, còn không thì bỏ qua chứ!
  các bác định đi cúng mang dăm bảy quyển sách đi theo hay sao?
  nếu cúng ở đền chùa hoặc lễ đầu năm thì bỏ 2 đường ấy đi có gì mà phải phải căn ke nhau thế hả các bác!
  các bác có bao giờ đánh máy mà không sai một lỗi nào không?
  ngày xưa em tìm khoa thỉnh Phật nát cả internet mà có thấy đâu? em nghĩ cái đáng quí là ở chỗ em đã số hóa nó, bác nào thích thì in ra dùng thôi! còn một vài chỗ sai thì chẳng lẽ không bớt chut thời gian sửa lại đôi chút hay chỉ là đợi ngời khác làm từ a đến z?
  em còn một số khoa như thỉnh bổ lễ thánh,quan âm, nhương tinh, thiên quan.... mà như thế này thì ai dám chia sẻ với các bác nữa!?
  em nhắc lại một lần nữa ai thích thì dùng ai không thích xin mời ra hiệu sách hoặc tới chùa xin cho nó nhanh!
  TÙY NGHI SỬ DỤNG LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ CÁC BÁC!?
  Người ủng hộ bạn chắc nhiều hơn người chê bạn
  Bạn cứ vững vàng tác nghiệp bạn ạ!
  Khoa cúng bạn phiên âm, người khác dùng nó để tán thán ngợi ca Phật Thánh, đấy mới là điều phúc đức
  Mong bạn tiếp tục cho các thành viên làm việc Phật Thánh được thêm tư liệu quý

  Lần sửa cuối bởi truclamthientruong; 23-02-2012 lúc 09:12 PM

 10. Có 5 thành viên dưới đây đã cảm ơn truclamthientruong vì bài viết này.

  hoang.bao198x (22-02-2012), linh_cu_teo (15-05-2012), nam sơn đạo nhân (22-02-2012), ngocquynh3178 (22-02-2012), Tu_Bi_Hy_Xa (22-02-2012)

 11. #15

  Thành viên cao cấp

  Avatar của Trí Minh


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài gửi
  1.579
  Cảm ơn
  575
  Được cảm ơn 965 lần trong 463 bài

  your profile
  Có ai chê đâu nhỉ bọn mình khen mà................
  Nguyện Phật chứng minh muôn vạn kiếp
  Con xin lăn lóc cõi Sa Bà

 12. #16

  Thành viên tích cực

  Avatar của nguoinamdinh


  your profile
  Tham gia ngày
  May 2011
  Đến từ
  thành phố nam định tỉnh nam định
  Mobile
  hien_dongphu@yahoo.com
  Bài gửi
  290
  Cảm ơn
  0
  Được cảm ơn 198 lần trong 111 bài

  your profile
  xả tham,xả ngã xả tất thảy mới cầu chứng bình đẳng,mới có nhân hậu,,vui vẻ đi các bạn đồng đạo ơi,sống đáng mấy,quanh đi mấy chuyện thị phi ngoảnh lại đã thấy già đó,
  DIỄN ĐÀN HÁT CHẦU VĂN VIỆT NAM
  Website :www.hatvan.vn - email: hatvan.vn@gmail.com - Điện thoại : 0926919990


 13. #17

  Thành viên chính thức

  Avatar của Nam Nguyễn


  your profile
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Đến từ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  53
  Cảm ơn
  10
  Được cảm ơn 91 lần trong 25 bài

  your profile
  khoa cúng Phật ở trên tương đối là đầy đủ,hiện giờ mình vẫn đang dùng khoa này. Chỉ có 1 thắc mắc là tại sao ko thấy đường Duy La ?

 14. #18

  Thành viên mới

  Avatar của hangbac


  your profile
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gửi
  19
  Cảm ơn
  42
  Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài

  your profile
  Có đường vô sắc rồi càn gì đường duy la nữa
  DIỄN ĐÀN HÁT CHẦU VĂN VIỆT NAM
  Website :www.hatvan.vn - email: hatvan.vn@gmail.com - Điện thoại : 0926919990


 15. #19

  Thành viên chính thức

  Avatar của Nam Nguyễn


  your profile
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Đến từ
  Hải Phòng
  Bài gửi
  53
  Cảm ơn
  10
  Được cảm ơn 91 lần trong 25 bài

  your profile
  Vẫn phải có chứ bạn.đường Vô Sắc dùng trong cúng đàn chai rồi,còn đường Tiểu Xưng và Duy La để cúng cho đàn duyên tứ phủ mà

 16. #20

  Thành viên tích cực

  Avatar của nguyenhaianh


  your profile
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Đến từ
  Hà Nội tỉnh , Hoàn Kiếm quận , Hàng Nón phố
  Mobile
  0989346395
  Bài gửi
  114
  Cảm ơn
  42
  Được cảm ơn 201 lần trong 69 bài

  your profile
  chết chết sao lại Tiểu xưng lại dùng cho đàn tứ phủ . Chết bạn nói thế không sợ học cười à .
  Với nguyên trong thủy lục là vô sắc . Còn duy là đời sau sáng tác ra thôi .
  Hàng Bạc Long Thành Thanh Danh Truyền Nam Bắc
  Nguyên Khiết Linh Từ Việt Đạo Trấn Càn Khôn

+ Trả lời bài viết
Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình